XXIV Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-06-25, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady M...)

4.Raport o stanie Gminy za 2019 rok.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tykocina wotum zaufania.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tykocina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty i długu spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzielenie dotacji klubowi sportowemu "KS. Hetman".

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Samorządowy w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zakończenie sesji.