XXII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-04-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Mie...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tykocin w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu gminnego lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Sprawozdanie z Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zakończenie sesji.