XVIII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Mi...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - aktualizacja dokumentacji projektowej”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Tykocin dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina z działalności w okresie międzysesyjnym.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie sesji.