XVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-11-06, godz. 12:45

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2019 rok.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Wolne wnioski i informacje.

6.Zakończenie sesji.