XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-09-25, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Wolne wnioski i informacje

6.Zakończenie sesji.