XIII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-09-18, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Mie...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina z działalności w okresie międzysesyjnym.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zakończenie sesji.