XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-08-09, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejs...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju i Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zakończenie sesji.