VIII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-04-26, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Mie...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatk...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia te...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklara...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tykocin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy miejsko-wiejskiej Tykocin do Klastra Energii energyREGION Michałowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Tykocin do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Sprawozdanie z Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie sesji.