V sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-01-25, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miej...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury Promocji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tykocinie na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tykocina

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin za 2018 rok.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie sesji.