III Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2018-12-10, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miej...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie diet przysług...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tykocin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie sesji