II Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2018-12-03, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejs...)

4.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i składu Komisji Rewizyjnej. a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; b) przeprowadzenie głosowania jawnego na przewodniczącego Komisji; c) ustalenie składu ilościowego Komisji Rewizyjnej; d) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej; e) przeprowadzenie głosowania jawnego na członków Komisji Rewizyjnej; f) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Uchwała II/6/2018 w sprawie powołania K...)Głosowanie (3 osobowy skład komisji rewizyjnej)Głosowanie (przeprowadzenie głosowania jawnego na pr...)

5.Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. a) ustalenie składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; b) zgłaszanie kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; c) przeprowadzenie głosowania jawnego na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (3 osobowy skład komisji wniosków, skarg...)Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

6.Powołanie Komisji Stałych działających przy Radzie Miejskiej w Tykocinie. a) propozycje nazw komisji i składu ilościowego; b) zgłaszanie kandydatów; c) przeprowadzenie głosowania jawnego; d) podjęcie uchwał stwierdzających powołanie Komisji Stałych.

Głosowanie (Skład ilościowy komisji Oświaty, Kultury...)Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Komisji Infr...)Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświ...)Głosowanie (skład ilościowy komisji Infrastruktury i...)Głosowanie (Nazwa komisji Oświaty, Kultury, Promocji...)Głosowanie (Nazwa komisji infrastruktury i finansów)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia...)

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zakończenie sesji.