XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2021-03-05, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

4.Interpelacje i zapytania radnych

5.Wolne wnioski i informacje.

6.Zakończenie sesji.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 177/5 - obręb Łopuchowo

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu działki na )