I Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2018-11-23, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Złożenie ślubowania przez radnych.

4.Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

5.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu g...)Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowad...)

7.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady; b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady; c) prezentacja kandydatów; d) przeprowadzenie głosowania tajnego; e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

9.Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Głosowanie (Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjne...)

10.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady; b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady; c) prezentacja kandydatów; d) przeprowadzenie głosowania tajnego; e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicepr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina o stanie Gminy na początek kadencji 2018-2023.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie sesji.