XXXI sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-12-16, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Mie...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tykocinie.

Głosowanie (6. Rozpatrzenie projektu uchwały w spraw...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2020 r.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie sesji.